Lokum K Vam Nda Kuzu Pirzola Ka Arl S Tl Patates Ay E Bekta