​စာတမ္းထိုး

တရုပ္သိုင္းကား စာတမ္းထိုး
19:48 17-07-2019 PPA Channel
အနီေရာင္စာေၾကာင္း Subscribe ကိုႏွိပ္သြားေပးပါ။
တရုတ္သိုင္းကား 2018
05:12 30-05-2019 Case Xander
Chinese KungFu Movie
CMKnight of Shadows Walker Between Halfworlds 2019 720p WEB DL mp4   (ျမန္မာ စာတမ္းထိုး )
13:51 08-05-2019 Move Copy
Channelmyanmar ျမန္မာစာတမ္းထိုး
CMCyan Wizard 2019 WEB DL 720p ( ျမန္မာစာတမ္းထုိး)
14:43 07-05-2019 Move Copy
ChannelMyanmar ျမန္မာ စာတမ္းထုိး Copy
ေဒါသအိုးကိုယ္ေတာ္ႀကီး တရုပ္သိုင္းကား (ျမန္မာစားတမ္းထိုး)
08:01 19-08-2019 PPA Channel
အနီအရာင္စာေၾကာင္း Subscribe ကိုႏွိပ္သြားေပးပါ၊ ေခါင္းေလာင္းပံ...
ကိုရီးယားကား
20:40 06-08-2019 Min Mahar
တရုပ္သိုင္းကား (ျမန္မာစာတမ္းထိုး)
03:02 24-08-2019 PPA Channel
အနီအရာင္စာေၾကာင္း Subscribe ကိုႏွိပ္သြားေပးပါ၊ ေခါင္းေလာင္းပံ...
ပရိတ္ႀကီး ၁၁သုတ္ - မိုးပရိတ္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ စာတမ္းထိုး Parate
04:50 22-08-2019 Dhamma Tv
Dhamma books https://amzn.to/33FGsak ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင် ပိဋကတ်ကျမ်း စာများ ပိဋကတ်...