ျမန္မာစာတန္းထိုး မိန္းမေထာင္ကား

အျပင္မွာ ျပီး လို႔ရတယ္ အရမ္းရီရတယ္  အသက္ 18+ နွစ္  ျပည့္မွၾကည့္ပါ
08:26 11-12-2015 Jc Man
https://www.facebook.com/%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9F...
www.channyein.org -  မာေက်ာက္၀၁၄
00:40 08-08-2014 chan nyein
http://www.channyein.org/ http://www.channyein.org/ http://www.channyein.org/ http://www.channyein.org/
တင္ဇာဝင့္ေက်ာ္လိုးကား
18:08 07-03-2017 အရက္တမား က်က္တမား ဖဲးတမား ဖဲးတမား
ေအးျမတ္သူ၊ေနမင္း (ထြက္ဖို႕ရွိတဲ့ကားေနာ္)
22:48 26-07-2016 Hello Myanmar
ျမန္မာဇတ္ကားမ်ားကိုၾကည့္ရန္
A FROZEN FLOWER [PT-BR] 01/02
16:31 04-01-2017 Juliana Adolpho
O Rei precisa de um herdeiro para evitar um golpe de estado, entretanto, ele não consegue ter relações com a Rainha, incumbindo seu general e amante, Hong Ri...