ဖူးကာား ျမန္​မာ

Our Wedding Day (29 03 2014)
09:15 30-04-2014 Guyzac Dabez
ကၽႊန္ ေတာ္ တိုု႔ ရဲ႔ မ ဂၤ လာ ပြဲ ေလး ၿဖစ္ ေၿမာက္ ေအာင္ ၿမင္ ရန...
အလု
14:36 10-11-2013 ko myo
်ိ္ိ
မိန္ကေလးမ်ား သတိရွိပါ
01:43 29-12-2013 ကေလးေလး ခ်စ္သူ
via YouTube Capture