ဢႅပ်ႉတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ ꨡꨰပ္ꨵတꨣꨲꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳတꨯး
10:19 14-05-2019 Yodphernoom Home
Tai YouTube channel 035 Cherish- ASMR https://www.youtube.com/channel/UCn9stbKUaLLdJIKPrmsiLYQ 034 Zaai Seng Zawm Fah https://www.youtube.com/channel/UCnKu6S0...
တꨯးလꨰင္း4.DAT
12:57 07-07-2012 samgnanghan
ေနာင္​တ
10:42 21-05-2019 Myanmar Songs
ဒီsongေလးအပီးသက္​ပီးလို႔..ခ်စ္​friေတြစိတ္​တိုင္​းက်လဲဖစ္​ေစ...
ျ​မန္မာ့​ငါး​ရွ​ဥ​့္ တ​႐ု​တ​္ေစ်း​ကြက္ကို​ပဲ အဓိက​အား​ထား​ေ​နရ​တ​ယ​္
10:11 13-01-2015 Kamayut Media
ျ​မန္မာ​ျ​ပည္ထြ​က​္ ငါး​ရွဥ္ကို ဂ်​ပန္နဲ​႔​ကို​ရီး​ယား...
မီ း အိ မ္ ရွ င္ - ဆို ေ တ း
04:54 08-01-2014 Ko Kyaw Oo
မီ း အိ မ္ ရွ င္ - ဆို ေ တ း ဒီ မွ ာ ငါ့ တ စ္ ေ ယ ာ က္ ထဲ အ ေ ဖ ာ္ မဲ့ လ...
ယိင္းေꨓꨣꨲꨁမ္း ꨡမ္ꨲထူိꨀ္ꨳတꨤင္းပꨯ
09:37 04-12-2013 anonymousboyable
ယိင္းေꨓꨣꨲꨁမ္း မထိုက္ေသာအခ်စ္
Tai Village in SINGAPORE (ဝꨤꨓ္ꨳတꨯး မူိင္းသိင္ꨶ ꨀꨣꨶ ပူဝ္ꨶ )
04:55 13-11-2013 shanpower100
Tai Village in SINGAPORE (ဝꨤꨓ္ꨳတꨯး မူိင္းသိင္ꨶ ꨀꨣꨶ ပူဝ္ꨶ ) Tai Village in SINGAPORE (ဝꨤꨓ္ꨳတꨯ...