ဂ်ပန္​ဖူ​ေအာ္​ကား

Kha yinOo
01:11 27-05-2013 n aingwin
ကရင္းမေလး အက
​ေအာ္​ကား
03:00 14-10-2015 Aye Mar
me forget me
12:01 06-06-2014 rga အာ့းဂၢ lue လူး
Song by editor
Our Wedding Day (29 03 2014)
09:15 30-04-2014 Guyzac Dabez
ကၽႊန္ ေတာ္ တိုု႔ ရဲ႔ မ ဂၤ လာ ပြဲ ေလး ၿဖစ္ ေၿမာက္ ေအာင္ ၿမင္ ရန...
မာ
06:53 16-09-2011 MOE44525
ေခတ္ဆုိေပမယ့္ တစ္မ်ုိဴးႀကီးပဲ
23:19 13-12-2013 Zaw Zaw Aung
ႈI wish all of my friends in everyday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer . ရႊင္လန္...