Review Gitar Yamaha L8

Results 1 - 10 Of 50
18:18 08-10-2017 Tiến Nguyễn
Chưa tập được mấy nên oánh lỗi quá, quay qua điện thoại cũng lắm tạp âm. Nhưng sáng sớm mai Em Yamaha chính hãng L8 được &qu...
00:57 13-10-2016 Terry Maynard
High end model, solid Ezo Spruce top, solid Indian Rosewood, African Mahogany neck, Ebony fretboard and bridge, TM50g tuners, factory bone nut and saddle. Nice ...
16:45 13-12-2013 krispood
02:21 25-12-2013 tiwa thmr
sound test
05:43 14-10-2016 Terry Maynard
C. 1978-1984. Made in Taiwan. Solid Spruce top, solid Indian Rosewood back and sides, Indian Rosewood fretboard/bridge, African Mahogany neck, simple tri-line...
09:55 17-09-2017 krispood
All solid ezo spruce/rosewood. Custom hand-rubbed sunburst shellac finish from factory. LR Baggs Ibeam Active pickup.
18:07 12-04-2018 นิวตอน เอฟว่า
06:56 04-08-2017 tiwa thmr
12:34 17-01-2018 Quân Lãng Tử
Guitar nhật cũ huế