သဇင္လုိးကား ျမန္မာ ဗီဒီယုိ

Results 1 - 6 Of 6
တင္ဇာဝင့္ေက်ာ္လိုးကား
18:08 07-03-2017 အရက္တမား က်က္တမား ဖဲးတမား ဖဲးတမား
ဒီဘ၀ကဒီမ်နဲံပဲေက်နပ္ျပေစ   YouTube
07:10 09-03-2017 ျမန္မာ ရုပ္ရွင္ႏွင့္အေထြေထြဗဟုသုတ
လုယက္သူကို ျပန္ခုခံတဲ႔ ဗီြဒီယို (မေလးရွားက ကိုကို မမေတြၾကည္႔သင္႔ပါတယ္)
05:32 12-11-2013 ေနေဇာ္ လင္း
လုယက္သူကို ျပန္ခုခံတဲ႔ ဗီြဒီယို (မေလးရွားက ကိုကို မမေတြၾက...
dA szxy -episode 1-
12:31 11-01-2006 szerync
z's bf got stolen by s
ေခတ္သစ္ ၃
12:15 05-12-2013 Zaw Zaw Aung
ႈI wish all of my friends in everyday be filled with sunshine and smiles, laughter, love, and cheer . ရႊင္လန္...